آدرس: کردستان بانه ورودی ۳ پاساژ گلستان
شماره تماس: ۰۹۱۸۳۸۴۹۴۵۴
ایمیل: haikuplus@email.com

بازگشت به بالا