سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457

سینما خانگی 330 وات ال جی مدل LHD457 هم از لحاظ طراحی ظاهر و هم از لحاظ نوع عملکرد از بهترین سیستم هایی می باشد که تا به امروز تولید شده است.


    $